Termeni și condiții de utilizare

1. Termeni

Prin accesarea site-ului web la adresa https://piit.co.uk, sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni de serviciu, tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site sunt protejate de legislația aplicabilă privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

2. Licență de utilizare

 1. Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul BuiltByGo LTD doar pentru vizualizare personală, non-comercială și tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu puteți:
  1. să modifice sau să copieze materialele;
  2. utilizarea materialelor în orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau necomercială);
  3. încercarea de a descompila sau de a face inginerie inversă a oricărui software conținut pe site-ul BuiltByGo LTD;
  4. să elimine orice drept de autor sau alte mențiuni de proprietate din materiale; sau
  5. să transferați materialele către o altă persoană sau să "oglindiți" materialele pe orice alt server.
 2. Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de BuiltByGo LTD în orice moment. La încetarea vizionării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate aflate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

3. Renunțare la răspundere

 1. Materialele de pe site-ul BuiltByGo LTD sunt furnizate pe o bază "așa cum sunt". BuiltByGo LTD nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, și prin aceasta refuză și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.
 2. În plus, BuiltByGo LTD nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său sau în legătură cu astfel de materiale sau pe orice site-uri legate de acest site.

4. Limitări

În nici un caz BuiltByGo LTD sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii activității) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul BuiltByGo LTD, chiar dacă BuiltByGo LTD sau un reprezentant autorizat al BuiltByGo LTD a fost notificat verbal sau în scris despre posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul BuiltByGo LTD ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. BuiltByGo LTD nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său web sunt exacte, complete sau actuale. BuiltByGo LTD poate face modificări ale materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, BuiltByGo LTD nu își asumă niciun angajament de a actualiza materialele.

6. Legături

BuiltByGo LTD nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său web și nu este responsabil pentru conținutul niciunui astfel de site legat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către BuiltByGo LTD a site-ului respectiv. Utilizarea oricărui astfel de site legat este pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificări

BuiltByGo LTD poate revizui acești termeni de serviciu pentru site-ul său web în orice moment fără notificare prealabilă. Utilizând acest site web, sunteți de acord să vă supuneți versiunii actuale a acestor termeni de servicii.

8. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Regatul Unit și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.