Paslaugų teikimo sąlygos

1. Sąvokos

Prisijungę prie interneto svetainės adresu https://piit.co.uk, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų, visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų ir sutinkate, kad esate atsakingi už bet kokių taikomų vietos įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba prie jos prisijungti. Šioje svetainėje esančią medžiagą saugo galiojantys autorių teisių ir prekių ženklų įstatymai.

2. Naudojimasis licencija

 1. Leidžiama laikinai atsisiųsti vieną "BuiltByGo LTD" svetainėje esančios medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) kopiją, skirtą tik asmeniniam, nekomerciniam, trumpalaikiam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perdavimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite:
  1. keisti ar kopijuoti medžiagą;
  2. naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba viešam rodymui (komerciniam ar nekomerciniam);
  3. bandyti dekompiliuoti ar išversti bet kokią "BuiltByGo LTD" svetainėje esančią programinę įrangą;
  4. pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teisių ar kitas nuosavybės teise priklausančias nuorodas; arba
  5. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba "atspindėti" medžiagą bet kuriame kitame serveryje.
 2. Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate bet kurį iš šių apribojimų, ir "BuiltByGo LTD" gali bet kada ją nutraukti. Nustoję žiūrėti šią medžiagą arba nutraukę šios licencijos galiojimą, privalote sunaikinti bet kokią turimą atsisiųstą medžiagą elektroniniu ar spausdintu formatu.

3. Atsakomybės atsisakymas

 1. "BuiltByGo LTD" svetainės medžiaga pateikiama tokia, kokia yra. "BuiltByGo LTD" nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų ir atsisako visų kitų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimų nepažeidimo.
 2. Be to, "BuiltByGo LTD" negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl savo svetainėje esančios medžiagos tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo, taip pat dėl bet kokių kitų su tokia medžiaga ar su šia svetaine susijusiomis svetainėmis susijusių medžiagų naudojimo.

4. Apribojimai

"BuiltByGo LTD" ar jos tiekėjai jokiu atveju nebus atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl duomenų ar pelno praradimo arba verslo pertraukimo), atsiradusią dėl "BuiltByGo LTD" svetainėje esančios medžiagos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, net jei "BuiltByGo LTD" ar "BuiltByGo LTD" įgaliotam atstovui žodžiu ar raštu buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose neleidžiami numanomų garantijų apribojimai arba atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą apribojimai, šie apribojimai jums gali būti netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

"BuiltByGo LTD" svetainėje pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių, tipografinių ar fotografijos klaidų. "BuiltByGo LTD" negarantuoja, kad bet kuri jos svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar aktuali. Bendrovė "BuiltByGo LTD" gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo svetainėje esančią medžiagą. Tačiau "BuiltByGo LTD" neįsipareigoja atnaujinti medžiagos.

6. Nuorodos

"BuiltByGo LTD" neperžiūrėjo visų svetainių, susijusių su jos svetaine, ir neatsako už tokių svetainių turinį. Bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad "BuiltByGo LTD" pritaria tai svetainei. Naudotis bet kuria tokia susieta svetaine naudotojas turi savo rizika.

7. Pakeitimai

"BuiltByGo LTD" gali bet kada ir be įspėjimo peržiūrėti šias savo svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis tuo metu galiojančios šių paslaugų teikimo sąlygų versijos.

8. Taikytina teisė

Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi Jungtinės Karalystės įstatymai ir jos aiškinamos pagal juos, o jūs neatšaukiamai paklūstate išimtinei šios valstybės ar vietovės teismų jurisdikcijai.