Privatumo politika

Mums svarbus jūsų privatumas. "BuiltByGo LTD" laikosi politikos gerbti jūsų privatumą, susijusį su bet kokia informacija, kurią galime surinkti iš jūsų mūsų svetainėje, https://piit.co.ukir kitose mums priklausančiose ir valdomose svetainėse.

1. Renkama informacija

Žurnalo duomenys

Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų serveriai gali automatiškai registruoti standartinius duomenis, kuriuos pateikia jūsų interneto naršyklė. Tai gali būti jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės tipas ir versija, aplankyti puslapiai, apsilankymo laikas ir data, kiekviename puslapyje praleistas laikas ir kita informacija.

Įrenginio duomenys

Taip pat galime rinkti duomenis apie įrenginį, kurį naudojate norėdami pasiekti mūsų svetainę. Šie duomenys gali apimti įrenginio tipą, operacinę sistemą, unikalius įrenginio identifikatorius, įrenginio nustatymus ir geografinės vietos duomenis. Tai, ką renkame, gali priklausyti nuo individualių jūsų įrenginio ir programinės įrangos nustatymų. Rekomenduojame susipažinti su savo įrenginio gamintojo arba programinės įrangos tiekėjo taisyklėmis, kad sužinotumėte, kokią informaciją jie mums pateikia.

Asmeninė informacija

Galime paprašyti asmeninės informacijos, pvz., jūsų:

 • Pavadinimas
 • El. paštas
 • Socialinės žiniasklaidos profiliai
 • Gimimo data
 • Telefono ir (arba) mobiliojo telefono numeris
 • Namų/pašto adresas
 • Darbo adresas
 • Mokėjimo informacija

2. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Informaciją apie jus renkame ir tvarkome tik turėdami tam teisinį pagrindą.

Šie teisiniai pagrindai priklauso nuo paslaugų, kuriomis naudojatės, ir nuo to, kaip jomis naudojatės, t. y. jūsų informaciją renkame ir naudojame tik tais atvejais, kai:

 • tai būtina sutarčiai, kurios šalis esate, vykdyti arba imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį (pvz., kai teikiame jūsų prašomą paslaugą);
 • tai atitinka teisėtus interesus (kurių nenusveria jūsų duomenų apsaugos interesai), pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir plėtros, mūsų paslaugų pardavimo ir reklamos bei mūsų teisėtų teisių ir interesų apsaugos tikslais;
 • duodate mums sutikimą tai daryti konkrečiu tikslu (pavyzdžiui, galite sutikti, kad siųstume jums mūsų naujienlaiškį); arba
 • turime tvarkyti jūsų duomenis, kad įvykdytume teisinę prievolę.

Jei sutinkate, kad informaciją apie jus naudotume tam tikru tikslu, turite teisę bet kada persigalvoti (tačiau tai neturės įtakos jau atliktam duomenų tvarkymui).

Asmeninės informacijos nelaikome ilgiau nei būtina. Kol saugome šią informaciją, saugome ją komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimo ir vagystės, taip pat neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar keitimo. Vis dėlto informuojame, kad joks elektroninio perdavimo ar saugojimo būdas nėra 100% saugus ir negalime užtikrinti absoliutaus duomenų saugumo. Prireikus galime saugoti jūsų asmeninę informaciją, kad įvykdytume teisinę prievolę arba kad apsaugotume jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

3. Informacijos rinkimas ir naudojimas

Informaciją galime rinkti, saugoti, naudoti ir atskleisti toliau nurodytais tikslais, o asmeninė informacija nebus toliau tvarkoma su šiais tikslais nesuderinamu būdu:

 • kad galėtumėte pritaikyti arba suasmeninti savo patirtį mūsų svetainėje;
 • kad galėtumėte pasiekti ir naudotis mūsų svetaine, susijusiomis programomis ir susijusiomis socialinės žiniasklaidos platformomis;
 • susisiekti ir bendrauti su jumis;
 • vidinės apskaitos ir administraciniais tikslais;
 • analizės, rinkos tyrimų ir verslo plėtros tikslais, įskaitant mūsų svetainės, susijusių programų ir susijusių socialinės žiniasklaidos platformų veikimą ir tobulinimą;
 • reklamos ir rinkodaros tikslais, įskaitant reklaminės informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas bei informacijos apie trečiąsias šalis, kuri, mūsų nuomone, gali jus sudominti, siuntimą;
 • laikytis savo teisinių įsipareigojimų ir spręsti bet kokius galimus ginčus; ir
 • apsvarstyti jūsų darbo paraišką.

4. Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Asmeninę informaciją galime atskleisti:

 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti savo paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant) IT paslaugų teikėjus, duomenų saugojimo, prieglobos ir serverių paslaugų teikėjus, skelbimų tinklus, analizės, klaidų registravimo, skolų išieškotojus, techninės priežiūros ar problemų sprendimo paslaugų teikėjus, rinkodaros ar reklamos teikėjus, profesionalius konsultantus ir mokėjimo sistemų operatorius;
 • mūsų darbuotojams, rangovams ir (arba) susijusiems subjektams;
 • kredito ataskaitų agentūroms, teismams, tribunolams ir reguliavimo institucijoms, jei nesumokate už prekes ar paslaugas, kurias jums suteikėme;
 • teismams, tribunolams, reguliavimo institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kaip to reikalauja įstatymai, dėl bet kokių esamų ar būsimų teisinių procesų arba siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti mūsų teisines teises;
 • trečiosios šalys, įskaitant agentus ar subrangovus, kurie padeda mums teikti informaciją, produktus, paslaugas ar tiesioginę rinkodarą jums; ir
 • trečiosios šalys renka ir tvarko duomenis.

5. Tarptautinis asmeninės informacijos perdavimas

Mūsų renkama asmeninė informacija saugoma ir tvarkoma Jungtinėje Karalystėje arba ten, kur mes arba mūsų partneriai, filialai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi patalpas. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją, sutinkate, kad ji būtų atskleista šioms užsienyje esančioms trečiosioms šalims.

Užtikrinsime, kad bet koks asmeninės informacijos perdavimas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių į EEE nepriklausančias šalis būtų apsaugotas tinkamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas, privalomas įmonių taisykles ar kitas teisiškai pripažintas priemones.

Kai perduodame asmeninę informaciją iš ne EEE šalies į kitą šalį, pripažįstate, kad trečiosioms šalims kitose jurisdikcijose gali būti netaikomi panašūs duomenų apsaugos įstatymai kaip mūsų jurisdikcijoje. Kyla rizika, jei bet kuri tokia trečioji šalis imsis kokių nors veiksmų ar praktikos, kurie prieštarautų mūsų jurisdikcijos duomenų apsaugos įstatymams, ir tai gali reikšti, kad negalėsite kreiptis į teismą pagal mūsų jurisdikcijos duomenų apsaugos įstatymus.

6. Jūsų teisės ir asmeninės informacijos kontrolė

Pasirinkimas ir sutikimas: Pateikdami mums asmeninę informaciją, sutinkate, kad mes rinktume, laikytume, naudotume ir atskleistume jūsų asmeninę informaciją pagal šią privatumo politiką. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, turite turėti ir garantuoti mums, kiek tai leidžia įstatymai, kad turite savo tėvų arba teisėtų globėjų leidimą naudotis svetaine ir jie (jūsų tėvai arba globėjai) sutiko, kad mums pateiktumėte savo asmeninę informaciją. Jūs neprivalote mums pateikti asmeninės informacijos, tačiau jei to nepadarysite, tai gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine arba joje ar per ją siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis.

Trečiųjų šalių informacija: Jei asmeninę informaciją apie jus gauname iš trečiosios šalies, ją saugosime taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Jei esate trečioji šalis, teikianti asmeninę informaciją apie kitą asmenį, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite tokio asmens sutikimą teikti mums asmeninę informaciją.

Apriboti: Galite apriboti savo asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą. Jei anksčiau sutikote, kad jūsų asmeninę informaciją naudotume tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galite pakeisti savo nuomonę susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktais. Jei paprašysite mūsų apriboti ar apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, informuosime jus, kaip šis apribojimas paveiks jūsų naudojimąsi mūsų svetaine arba produktais ir paslaugomis.

Prieiga ir duomenų perkeliamumas: Galite prašyti pateikti išsamią informaciją apie mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus. Galite paprašyti mūsų turimos asmeninės informacijos apie jus kopijos. Jei įmanoma, šią informaciją pateiksime CSV formatu arba kitu lengvai skaitomu kompiuteriniu formatu. Galite bet kada paprašyti, kad ištrintume apie jus turimą asmeninę informaciją. Taip pat galite prašyti, kad šią asmeninę informaciją perduotume kitai trečiajai šaliai.

Pataisymas: Jei manote, kad mūsų turima informacija apie jus yra netiksli, pasenusi, neišsami, nereikšminga ar klaidinanti, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad ištaisytume bet kokią netikslią, neišsamią, klaidinančią ar pasenusią informaciją.

Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus: Laikysimės mums taikomų įstatymų, susijusių su bet kokiu duomenų saugumo pažeidimu.

Skundai: Jei manote, kad pažeidėme atitinkamą duomenų apsaugos įstatymą, ir norite pateikti skundą, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija ir pateikite išsamią informaciją apie tariamą pažeidimą. Mes nedelsdami išnagrinėsime jūsų skundą ir raštu atsakysime jums, nurodydami tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių imsimės, kad išnagrinėtume jūsų skundą. Taip pat turite teisę dėl savo skundo kreiptis į reguliavimo instituciją arba duomenų apsaugos instituciją.

Atsisakyti prenumeratos: Norėdami atsisakyti mūsų el. pašto duomenų bazės arba atsisakyti pranešimų (įskaitant rinkodaros pranešimus), susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija arba atsisakykite pranešimo naudodamiesi pranešime pateikta atsisakymo galimybe.

7. Slapukai

Naudojame slapukus, kad galėtume rinkti informaciją apie jus ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Slapukas - tai nedidelė duomenų dalis, kurią mūsų svetainė saugo jūsų kompiuteryje ir kuria naudojasi kiekvieną kartą jums apsilankius, kad galėtume suprasti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Tai padeda mums pateikti jums turinį pagal jūsų nurodytus nustatymus. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

8. Verslo perdavimai

Jei mes ar mūsų turtas būtų įsigytas arba, mažai tikėtinu atveju, jei pasitrauktume iš verslo ar bankrutuotume, duomenis įtrauktume į turtą, perduodamą bet kuriai mus įsigijusiai šaliai. Jūs pripažįstate, kad toks perdavimas gali įvykti ir kad bet kuri mus įsigijusi šalis gali toliau naudoti jūsų asmeninę informaciją pagal šią politiką.

9. Mūsų politikos ribos

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines, kurių mes nevaldome. Turėkite omenyje, kad mes nekontroliuojame šių svetainių turinio ir politikos, todėl negalime prisiimti atsakomybės už jų privatumo praktiką.

10. Šios politikos pakeitimai

Savo nuožiūra galime keisti privatumo politiką, kad ji atspindėtų dabartinę priimtiną praktiką. Mes imsimės pagrįstų priemonių, kad naudotojams apie pakeitimus praneštume savo svetainėje. Jei po bet kokių šios politikos pakeitimų toliau naudositės šia svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su mūsų praktika, susijusia su privatumu ir asmenine informacija.

Jei ši privatumo politika bus iš esmės pakeista, pavyzdžiui, bus pakeistas teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmeninę informaciją, paprašysime jūsų iš naujo sutikti su pakeista privatumo politika.

BuiltByGo LTD duomenų valdytojas
Jamesas Reckeris
jamie@builtbygo.com

Ši politika įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.